Szolgáltatások

Modern tűzvédelmi szolgáltatás és tervezés

Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett gazdasági társaság (a gazdasági szervezet kötelezett tűzvédelmi szabályzat készítésére, nem az épületei) működésének megkezdése előtt rendelkeznie kell az előírt tűzvédelmi dokumentumokkal.

Tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi szabályzat és annak - jogszabályban meghatározott esetekben - kötelező mellékleteként tűzriadó tervnek, valamint az ebben foglalt előírások megismertetését igazoló tűzvédelmi oktatási naplóval kell rendelkeznie.

Társaságunk vállalja a gazdasági szervezetek tűzvédelmi szabályzatának elkészítését, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően, átlátható, használható szerkezetben.

A tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez a gazdasági társaság felépítését, valamint a szék-és telephelyeinek, továbbá fióktelepeinek átfogó ismerete szükséges, melyhez a személyes helyszíni bejárás elengedhetetlen.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a tűzvédelmi szabályzat elkészítésére.

Tűzvédelmi szolgáltatás

A tűzvédelmi törvény előírásai alapján azon gazdasági társaságoknak, akik

 1. fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó (jellemzően a "láng" piktogrammal ellátott anyagok) anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1 000 kg vagy liter mennyiséget,
 2. mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó (jellemezően az éghető anyagok, amelyek nem fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyesek) anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1 000 m2-t, vagy
 3. olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

A tűzvédelem megfelelő szinten tartása érdekében tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia.

Társaságunk minden munkavállalója felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkezik, ezáltal bármilyen gazdasági társaság tűzvédelmi szolgáltatását képes ellátni.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a tűzvédelmi szolgáltatás feltételeiről és annak módjáról. 

Építésügyi tűzvédelmi tervezés

A tűzvédelmi törvény előírásai alapján tűzvédelmi dokumentációt (építésügyi tűzvédelmi műszaki leírás) kell készíteni, amennyiben az általános és sajátos építményfajták szerinti, valamint a műemlékvédelmi építésügyi hatósági eljárásokban a vonatkozó jogszabály tűzvédelmi szakhatóság bevonását írja elő vagy az építmény kettő vagy több pinceszintet tartalmaz.

A fentiekben meghatározott építményfajták építési engedélyezéséhez kötelező építési engedélyezési tűzvédelmi műszaki leírás készítése. Ezen épületek kivitelezésének megkezdése előtt, kiviteli tűzvédelmi műszaki leírást is készíteni kell, a kivitelezés tűzvédelmi megfelelősége érdekében.

Az épületek átalakítása során, amennyiben az épület tűzvédelmi jellemzői változnak (kiürítés, tűzjelző berendezés, tűzszakaszhatárok, rendeltetési egységek és/vagy azok határai stb.), kivitelezési dokumentációban szükséges meghatározni amódosításra vonatkozó követelményeket, melynek kötelező eleme a kiviteli tűzvédelmi műszaki leírás.

Amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervekben meghatározottakhoz képest eltérés válik szükségessé, a megváltozott körülményeket megvalósulási terveken kell rögzíteni (ami nagyban megkönnyíti a későbbi üzemeltetést, esetleges átalakításokat), melynek kötelező eleme a tűzvédelmi dokumentáció.

Társaságunk munkavállalói nagy tapasztalattal rendelkeznek a tűzvédelmi műszaki leírások elkészítésében a lakóépületektől, a raktár- vagy üzemcsarnokokon át, a bevásárlóközpontokig.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a tűzvédelmi tervezésre.

Beépített tűzjelző berendezés tervezése

Jogszabályban, tűzvédelmi hatóság/szakhatósági előírásokban vagy a tűzvédelmi műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően az épületekben beépített automatikus tűzjelző berendezés kialakítása válhat szükségessé.

A meglévő beépített automatikus tűzjelző berendezés módosítása szükségessé válhat a technológia vagy az épület átalakítása miatt.

A fent meghatározott esetekben a beépített automatikus tűzjelző berendezés tervezése válik szükségessé, melyhez tervezői jogosultság (Magyar Mérnöki Kamarai tagság és tűzvédelmi szakvizsga) szükséges.

Egy új rendszer tervezése során az alábbi tervfázisok elkészítését vállaljuk:

 1. Ajánlati/koncepció terv - pontos eszközadatokkal, darabszámokkal, költségbecsléssel
 2. Létesítési engedélyezési terv - elvi eszközadatokkal, darabszámokkal
 3. Kiviteli terv - pontos eszközadatokkal, darabszámokkal, eszközadatokkal, költségvetéssel
 4. Létesítési-kiviteli terv - (a kiviteli tervnek megfelelően, amennyiben a létesítési tervvel az összevonása válik szükségessé)
 5. Megvalósulási terv - a megvalósult állapot dokumentálása (amennyiben a kiviteli tervektől eltérés válik szükségessé) a megfelelő üzemeltetés érdekében

Társaságunk munkavállalói nagy tapasztalattal rendelkeznek a tűzjelző berendezések tervezésében a lakóépületektől, a raktár- vagy üzemcsarnokokon át, a bevásárlóközpontokig.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a beépített automatikus tűzjelző berendezés tervezésre. 

Tűzvédelmi koordináció

Az építkezések közben rengeteg tűzvédelmi kérdés merülhet fel. Jelenleg nincs kötelezettség tűzvédelmi műszaki vezetőre vagy ellenőrre az építkezésen.

A tűzvédelmi előírások az utóbbi 25 évben jelentősen bővültek, ezért az egyéb szakági műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők nem minden esetben tudnak megfelelő választ, útmutatást adni a tűzvédelmi kérdéseken az építkezések során.

Annak érdekében, hogy a használatbavételi kérelem benyújtása után, a tűzvédelmi szakhatósági szemlén, továbbá az üzemelés során, a nem megfelelő kivitelezésből adódó hibák, hiányosságok miatt ne legyen akadályozott a tevékenység, javasolt tűzvédelmi szakember alkalmazása az építkezés koordinálására.

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a területen, ezért megfelelő segítséget nyújtunk az építkezések során felmerülő tűzvédelmi vonatkozású kérdésekben, a használatbavételhez és az üzemeltetéshez szükséges dokumentációk összeállításában.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a tűzvédelmi koordinációra.  

Épületek tűzvédelmi állapotfelmérése

A vevői igényeknek való megfelelés során, az épületek sokszor átalakulnak. Amennyiben az átalakítás, bővítés nem építési engedély köteles, a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása gyakran csorbát szenved.

Az épületek tűzvédelmi helyzetének felmérése, az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok javítása nagyban növeli az épületek biztonságát, az épületekben tartózkodók, dolgozók biztonságérzetét.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a tűzvédelmi állapotfelmérésre.   

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak a beépített tűzvédelmi vonatkozású szerkezetek, eszközök, berendezések megfelelőségét igazolandó, TMMK-t kell készítenie az alábbi esetekben:

 • az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
 • az 1 000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
 • az 1 000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
 • a 3 000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
 • a 2 000 m2-nél nagyobb tárolási épületek,
 • speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút vagy
 • az előző pontban felsorolt rendeltetésű meglévő épületek, ott meghatározott alapterületet meghaladó bővítése esetében.

Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát.

Kérjen ajánlatot kollégáinktól a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv elkészítésére.